Diversen

Home/Diversen
Diversen 2014-10-06T11:33:27+01:00

Gratis kennismakingsgesprek en inloopspreekuur
U bent van harte welkom voor een kosteloos oriënterend gesprek van circa 45 minuten. In dit eerste gesprek kunt u uw kwestie indicatief voorleggen en zo mogelijk een eerste indruk verkrijgen omtrent de juridische kanten van uw zaak. Deze gesprekken kunnen dagelijks op afspraak worden ingepland in de lopende agenda van de betreffende advocaat.

Deze kennismakingsgesprekken hebben het karakter van een kosteloos inloopspreekuur.
Overigens houden wij ook wekelijks iedere maandagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur een laagdrempelig inloopspreekuur waar u ook van harte welkom bent. U kunt hier zonder voorafgaande afspraak terecht voor een kosteloos kort adviesgesprek waarin u uw vragen indicatief kunt voorleggen aan een van onze advocaten.

Kwaliteit
Iedere advocaat is verplicht aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze organisatie draagt zorg voor kwaliteitsbevorderende Gedragsregels en Permanente Opleidingsverplichtingen waar de advocaat aan dient te voldoen. Daarnaast moet de advocaat zich houden aan de Advocatenwet en de bij de beëdiging afgelegde advocateneed. Voorts is de advocaat adequaat verzekerd voor de uitoefening van zijn werkzaamheden middels een door de orde voorgeschreven verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nederlande Orde van Advocaten, zie www.advocatenorde.nl

Voorts nemen de advocaten permanent deel aan een intervisiegroep waarbinnen het eigen professionele functioneren als advocaat centraal staat.