Frank Staals

Home/Frank Staals
Frank Staals 2017-07-03T19:23:09+01:00

Mr drs F.G.J. Staals is in 1993 te Amsterdam beëdigd als advocaat. In de loop der jaren heeft mr Staals zich met name toegelegd op het personen- en familierecht, ondernemersrecht en strafrecht. Tevens studeerde mr Staals aan de EUR in de periode 1996-1997 Post-doctorale Belastingkunde. Voorts is hij in 1986 cum laude afgestudeerd aan de RUG in de orthopedagogiek. Afwisselend heeft hij hierna gewerkt in de residentiële hulpverlening, de marketing research en de reiswereld. Daarnaast volgde hij aan de UvA de studie Nederlands Recht waarin hij in 1992 is afgestudeerd.
In de periode van 2000 tot en met december 2013 is mr Staals als docent / trainer verbonden geweest aan de landelijke Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij heeft gedoceerd in de vakken gedragsrecht, gefinancierde rechtsbijstand en betalende zaken, alsmede heeft hij vanaf 2007 training gegeven in Intervisie.
Door opgemelde combinatie van studies, werkervaring en doorleefde kennis is mr Staals bij uitstek geschikt in het voeren van complexe juridische procedures, het begeleiden van echtscheidingen, danwel het bedenken van exit-strategieën in de meest ruime zin des woords.