Incasso

Home/Incasso
Incasso 2017-07-03T19:23:08+01:00

Staals Advocaten is gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen voor ondernemers. Elke incasso wordt hierbij individueel behandeld en is maatwerk. Het incassotraject wordt in nauw overleg met u vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is om de relatie tussen u en uw debiteur zo min mogelijk te belasten.
Ons maatwerk houdt in dat wij eerst in gesprek proberen te komen met uw debiteur voor een minnelijke regeling. Lukt dit niet, dan volgt aansluitend een gedwongen incasso binnen de wettelijke mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld het leggen van conservatoir beslag op bankrekeningen, het gerechtelijk incasseren via een incasso kort geding of een bodemprocedure, of tot slot een faillissementsaanvraag.
De buitengerechtelijk incassokosten zullen wij zoveel mogelijk bij uw debiteur in rekening brengen. Voorts kunnen wij u bijstaan op basis van no-cure no-pay, waarbij na een geslaagde incasso het vaste incassotarief in rekening wordt gebracht. In het gerechtelijk traject werken wij op basis van een gemodereerd uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. Wanneer de rechtbank uw vordering toewijst, worden doorgaans ook een deel van de incassokosten en het griffierecht toegekend.
Wel rekenen wij vooraf voor elke incassozaak € 50,- aan dossierkosten voor administratie e.d. U bent dit bedrag aan ons verschuldigd na totstandkoming van de opdracht.
U kunt uw vordering bij ons via de website digitaal indienen en toelichten. Makkelijker kunnen we het u niet maken!

Uw naam en voorletters (verplicht)

Uw email-adres (verplicht)


Bedrijfsnaam (verplicht)

Rechtsvorm

Kamer van Koophandel nr.

Telefoon
Mobiel


Vestigingsadres bedrijf


Postcode bedrijf


Plaats bedrijf


Naam debiteur


Openstaand bedrag


Zijn uw Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeenkomst met de debiteur?


Kunnen de incassokosten overeenkomstig uw Algemene Voorwaarden op de debiteur worden verhaald?
JaNee


Debiteurennummer


Stuur de gescande facturen en overeenkomsten mee


Onderwerp


Opmerkingen