Kwaliteit

Home/Kwaliteit
Kwaliteit 2017-07-03T19:23:08+01:00

Iedere advocaat is verplicht aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze organisatie draagt zorg voor kwaliteitsbevorderende Gedragsregels en Permanente Opleidingsverplichtingen waar de advocaat aan dient te voldoen. Daarnaast moet de advocaat zich houden aan de Advocatenwet en de bij de beëdiging afgelegde advocateneed. Voorts is de advocaat adequaat verzekerd voor de uitoefening van zijn werkzaamheden middels een door de orde voorgeschreven verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nederlande Orde van Advocaten, zie www.advocatenorde.nl

Voorts nemen de advocaten permanent deel aan een intervisiegroep waarbinnen het eigen professionele functioneren als advocaat centraal staat.