Rechtsgebieden

Home/Rechtsgebieden
Rechtsgebieden 2017-07-03T19:23:09+01:00

Personen– en familierecht
De aan het kantoor verbonden advocaten hebben zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het voeren van echtscheidingsprocedures en alles wat daarbij komt kijken. De advocaten hebben hierbij oog voor zowel de zakelijke aspecten, maar ook voor de ´human interest´ kant van de zaak. De advocaten kunnen u bijstaan bij voorlopige voorzieningen met een spoedeisend karakter, omgangsregelingen, scheiding en deling van huwelijksvermogen, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenanten, ouderlijk gezag, alimentatieberekeningen, LBIO kwesties, pensioenrechten, beëindiging samenleving, onder toezicht stellingen en uithuisplaatsingen, alsmede met contacten met Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Incasso
Staals Advocaten is gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen voor ondernemers. Elke incasso wordt hierbij individueel behandeld en is maatwerk. Het incassotraject wordt in nauw overleg met u vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is om de relatie tussen u en uw debiteur zo min mogelijk te belasten.
Ons maatwerk houdt in dat wij eerst in gesprek proberen te komen met uw debiteur voor een minnelijke regeling. Lukt dit niet, dan volgt aansluitend een gedwongen incasso binnen de wettelijke mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld het leggen van conservatoir beslag op bankrekeningen, het gerechtelijk incasseren via een incasso kort geding of een bodemprocedure, of tot slot een faillissementsaanvraag.
De buitengerechtelijk incassokosten zullen wij zoveel mogelijk bij uw debiteur in rekening brengen. Voorts kunnen wij u bijstaan op basis van no-cure no-pay, waarbij na een geslaagde incasso het vaste incassotarief in rekening wordt gebracht. In het gerechtelijk traject werken wij op basis van een gemodereerd uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. Wanneer de rechtbank uw vordering toewijst, worden doorgaans ook een deel van de incassokosten en het griffierecht toegekend. Zie verder onze incasso pagina.

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht
Wanneer het voortbestaan van uw werk in het geding komt, kunnen de advocaten u bijstaan door met uw werkgever in overleg te treden om tot een oplossing te komen in de organisatie of in de vorm van een regeling. Indien al door uw werkgever een beëindigingsprocedure is ingezet dan kunnen wij u in deze procedure bijstaan. Daarnaast staan wij werkgevers bij die afscheid willen nemen van een werknemer. Wij verlenen procesbijstand in de hiervoor benodigde procedures, dan wel kunnen wij een vaststellingsovereenkomst in overleg met u en de werknemer opstellen.

Bestuursrecht
Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een overheidsdienst (bestuursorgaan) dan kunnen wij u bijstaan in een bezwaar-, beroeps- of hoger beroepsprocedure.

(On-)rechtmatige overheidsdaad
Burgers en bedrijven kunnen schadevergoeding vragen bij de overheid wanneer zij schade lijden ten gevolge van een overheidsbesluit dat voor hen nadelige gevolgen heeft. De advocaten van Staals Advocaten kunnen deze procedure voor u voeren.

UWV / DWI / Sociaal Zekerheidsrecht / Uitkeringen
Wanneer u problemen heeft met uw bijstandsuitkering of uw WW uitkering dan bent u bij ons kantoor aan het juiste adres. Wij kunnen u rechtsbijstand verstrekken in het opstellen van een bezwaarschrift tegen een beslissing waarmee u het niet eens bent, dan wel kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Letselschade / onrechtmatige daad
Wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval in het verkeer of op het werk, dan wel anderszins, dan kunnen wij u bijstaan met gespecialiseerde rechtsbijstand voor de door u geleden materiële en immateriële schade.

Strafrecht
Alle advocaten van Staals Advocaten zijn aangesloten bij het Amsterdamse Strafpiket. Regelmatig hebben zij strafpiketdienst en bezoeken zij cliënten in voorarrest op politiebureaus voor rechtsbijstand. Daarnaast treden de advocaten op als voorkeursadvocaat bij tal van vaste cliënten en verlenen zij in die hoedanigheid juridische vroeghulp.
Aansluitend verrichten de advocaten rechtsbijstand in strafzaken voor de Politierechter, de Rechtbank en het Gerechtshof, zowel binnen het arrondissement Amsterdam als daarbuiten binnen heel Nederland.

Huurrecht / onroerend goed
In de loop der jaren hebben de aan het kantoor verbonden advocaten de nodige deskundigheid verworven in het bijstaan van cliënten in huurrechtzaken. Het kantoor staat zowel huurders als verhuurders bij.

Ondernemingsrecht
De advocaten staan in voorkomende gevallen het MKB bij op de meest uiteenlopende gebieden. Dit kan het opstellen en interpreteren van contracten betreffen, incassoprocedures, dan wel algemeen advies.

Tuchtrecht
Ons kantoor heeft een zekere expertise opgebouwd op het gebied van het medisch tuchtrecht en het advocaten tuchtrecht, zowel in het bijstaan van de beroepsbeoefenaar en in het bijstaan van de cliënt/klager. In de praktijk is een tuchtrechtelijke veroordeling van de beroepsbeoefenaar een opmaat naar de afwikkeling van een civiele aansprakelijkheidsstelling.